Program "Mieszkanie dla młodych"

Wszystkie nasze mieszkania kwalifikują się do programu "Mieszkanie dla Młodych".

Twoje dofinansowanie może wynieść niemal 93 tysiące złotych!

Sprawdź przykładowe kwoty w kartach poszczególnych mieszkań lub zadzwoń do nas aby poznać szczegóły.

1. Czym jest program MdM?

MdM jest to program finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat pomagający w nabyciu pierwszego lokalu mieszkalnego lub kolejnego w przypadku małżeństw z 3 dzieci.

2. Kto może skorzystać w programu MdM?

 • singiel,
 • związek nieformalny (1 beneficjent),
 • małżeństwa.

3. Jakie trzeba spełnić warunki, aby skorzystać z MdM?

 • Program MdM jest skierowany do osób w wieku do 35 roku życia. W przypadku związków nieformalnych i małżeńskich wystarczy, że 1 osoba będzie spełniała ten warunek.
 • Osoba starająca się o MdM nie może posiadać lokalu mieszkalnego, ani być właścicielem lokalu mieszkalnego w przeszłości. Dotyczy to również związków małżeńskich, w których przed prawnym zawarciem związku nabyli nieruchomość w udziałach po 50%, ponieważ sumarycznie są/byli właścicielami całej nieruchomości.
 • Warunkiem skorzystania z programu jest zakup na kredyt min. 15 lat pokrywający co najmniej 50% kwoty przeznaczonej na zakup nieruchomości.
 • Posiadanie udziałów w nieruchomości nie wyklucza możliwości skorzystania z programu.
 • Posiadanie nieruchomości w wyniku spadku również nie wyklucza możliwości skorzystania z MdM.
 • W przypadku rodzin z 3 i więcej dzieci istnieje możliwość skorzystania z MdM mimo posiadania lokalu mieszkalnego pod warunkiem zakupu mieszkania o większej powierzchni, bez konieczności zbywania pierwszej nieruchomości.

5. Limity w programie Mieszkanie dla Młodych.

Aby mieszkanie, dom jednorodzinny zostały objęte dofinansowaniem muszą zmieścić się w następujących limitach:

 • Limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m2 dla mieszkań i 100 m2 dla domów jednorodzinnych. Jeżeli beneficjent wychowuje przynajmniej troje dzieci, limit wzrasta do 85 m2 dla mieszkań i 110 m2 w przypadku domów. Czym jest powierzchnia użytkowa? „Powierzchnia użytkowa lokalu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.” Źródło: USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – art. 2.1 pkt 7).

6. Dopłaty do kredytów.

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi:

 • 10% w przypadku bezdzietnych beneficjentów;
 • 15% w przypadku beneficjentów wychowujących 1 dziecko;
 • 20% przy dwójce dzieci;
 • 30% w przypadku trojga lub większej liczby dzieci kwoty określonej jako iloczyn powierzchni użytkowej i kwoty dopłaty do m2 (patrz tabela limitów i dopłat). MdM uwzględnia dopłatę maksymalnie do 50 m2 powierzchni użytkowej np. kupując mieszkanie 43 m2 otrzymamy dopłatę do 43 m2, ale kupując mieszkanie 63 metro-we otrzymamy dopłatę tylko do 50 m2. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego posiada przynajmniej trójkę dzieci, wówczas wielkość powierzchni używanej do wyliczenia dofinansowania wkładu własnego zwiększa się z 50 m2 do 65 m2.